Brandschilderen

Brandschilderwerk; een zeer oude techniek

Brandschilderen is een zeer oude techniek om glas te beschilderen. Bij deze techniek horen termen als het aanbrengen van contourverf; zilvergeel; emailles-grisailleverf; arceren; uitdassen en tamponneren. De glasverf bestaat meestal uit gemalen glas en metaaloxiden. De beschildering wordt, afhankelijk van het gevraagde resultaat, bij een temperatuur tussen de 580 en 630 graden versmolten met de ondergrond.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial