Oplossingen i.v.m. condens

Condens wordt veroorzaakt door het neerslaan van vochtige lucht op het koudste deel van een ruimte, meestal zijn dat ramen zonder isolatie. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van condensatie aan de binnenzijde van gebouwen is gelegen in de energiebesparende maatregelen en de daaruit voortkomende jacht op naden en kieren. Aan de ene kant willen wij onze woningen niet meer zo sterk verwarmen en aan de andere kant willen wij geen warmte verliezen door ventilatie. Om dit laatste te bereiken, isoleren we de woning extreem goed. Wij leven daarom in huizen die verhoudingsgewijs steeds hermetischer zijn afgesloten en steeds koeler worden, maar waarin we nog steeds dezelfde hoeveelheid water brengen. Gevolg hiervan is, dat de luchtvochtigheid binnen steeds verder toeneemt.

Koude-val of tocht wordt veroorzaakt doordat warme lucht bij raampartijen afkoelt en vervolgens naar beneden ‘valt’ waardoor er een tochtstroom over de vloer loopt. Koude lucht zakt en warme lucht stijgt. Dit komt doordat koudere lucht compacter is en zwaarder dan de lichtere warme lucht, die gewoonweg opzij wordt geduwd. De warme lucht komt tegen het plafond en wordt richting het raam geduwd. Daar koelt het volgens af om weer te zakken. Het afkoelen van de lucht kan worden verminderd of voorkomen door goede raamisolatie.

Er zijn diverse manieren om condens en tocht te voorkomen.

In onderstaande tekening zijn 7 opties weergegeven en daarna kort toegelicht.

verschillende-manieren-om-condens-te-voorkomen-1000x536

Optie 1          Condens kan het beste worden aangepakt door het ventileren van de ruimte. Omdat over het algemeen de buitenlucht minder waterdamp bevat dan de lucht binnen, is het duidelijk dat ventilatie met buitenlucht een oplossing kan bieden.

Optie 2          Het verhogen van de temperatuur. Warmere lucht kan meer damp bevatten en zal daardoor minder snel neerslaan.

Optie 3          Het plaatsen van achterzet-beglazing aan de binnenzijde van het glas-in-lood. De spouw moet licht geventileerd wordt met buitenlucht. Het glas moet goed afsluitend geplaatst worden. Soms is het nodig om oude glas-in-lood ramen opnieuw te kitten waardoor er minder vocht in de spouw kan komen.

Optie 4a        Het plaatsen van voorzetbeglazing aan de buitenzijde van het glas-in-lood waardoor de buitentemperatuur van het glas-in-lood hoger komt te liggen, hierdoor zal het glas-in-lood niet of minder snel beslaan. De beglazing moet zo  geplaatst worden dat de spouwruimte licht geventileerd wordt met buitenlucht.

Optie 4b        Idem als 4a, met het verschil dat de spouwruimte licht geventileerd wordt met binnenlucht.

Optie 5a        Museale-opstelling. Het glas-in-lood wordt uitgenomen en op de plaats van het glas- in-lood wordt een glasplaat geplaatst. Het glas-in-lood wordt voorzien van een omlijsting en iets naar binnen teruggeplaatst.  De spouw wordt geventileerd met binnenlucht.

Optie 5b        Idem als 5a, met het verschil dat op de plaats van het glas-in-lood isolatieglas geplaatst wordt.

Optie 6          Tegen dubbelglas. Het glas-in-lood wordt uitgenomen en op de plaats van het glas-in-lood wordt isolatieglas met een goede isolatiewaarde geplaatst. Het glas-in-lood wordt aan de binnenzijde tegen het isolatieglas geplaatst. De maximale u-waarde is 1.1. of lager.  Deze opstelling wordt voor vochtige ruimten afgeraden.

Optie 7          Het plaatsen van het glas-in-lood in de spouw van isolatieglas. Dus in de ruimte tussen de twee glasplaten van isolatieglas. Eventueel kan ontspiegeld glas of veiligheidsglas worden toegepast.

NB. Enkele aandachtspunten;

In isolatieglas                     Het plaatsen van het glas-in-lood in de spouw van isolatieglas, optie 7, wordt op dit moment vaak toegepast. Bij deze opstelling is het wel van belang om te realiseren dat er kans bestaat dat, ondanks het assembleren wordt verzorgd door een hierin gespecialiseerd bedrijf,  het isolatieglas kan gaan lekken.

Om eventuele problemen te voorkomen wordt Optie 6, het plaatsen van het glas-in-lood aan de binnenzijde tegen isolatieglas, aanbevolen. Bijkomend voordeel is dat de beleving van het glas-in-lood vanuit de binnenzijde fraaier is. Het is wel zo dat vanuit de buitenzijde het glas-in-lood minder goed zichtbaar is.

Schoonmaken                 Bij de constructies met een “spouw” moet rekening gehouden worden dat de spouwruimte op den duur kan / zal vervuilen. Daarom moet de beglazing óf het glas-in-lood eenvoudig weggenomen kunnen worden.

Luchtvochtigheid           Bij iedere aanpassing moet goed rekening gehouden worden met het veranderen van de luchtvochtigheid in de leefruimte. Het vocht in de ruimte kan bij te goed geïsoleerde ramen in combinatie met te geringe ventilatie neerslaan op andere delen van de ruimte en bijdragen aan een ongezond binnenklimaat. Als het gebrandschilderd glas-in-lood betreft zijn er weer andere factoren die van invloed zijn op de te kiezen oplossing.

Voor-en nadelen            Helaas heeft iedere oplossing ook zijn nadelen. Iedere aanpassing aan traditioneel geplaatst glas-in-lood zal de sfeer en uitstraling in meer- of mindere mate aantasten.

Proefopstelling               Vaak is het raadzaam om een proef-opstelling te laten uitvoeren.  Door middel van een proefopstelling krijgt u een goed beeld van het isolerend effect. Daarnaast kunt u ook goed zien wat de esthetische gevolgen van de aanpassing zijn voor het totaalbeeld van de raampartij.

Vergunning                     Voor het aanpassen van glas-in-lood ramen in monumenten geldt een vergunningsplicht.

Neem gerust contact op om de verschillende opties door te nemen.

Klik hier voor een technische toelichting over luchtvochtigheid