Familiewapen Coeverden

Terug naar overzicht

Gebrandschilderd wapen kasteel Coevorden.

Het kasteel Coevorden is verrijkt met een gebrandschilderd familiewapen van de oprichter van het kasteel, Rudolf van Coeverden. Het wapen is in een glas-in-loodpaneel aangebracht en geplaatst boven de entree van het kasteel.

Eerste brandgang, grijs en zwart grisaille.

Resultaat na tweede en derde brandgang.

Na twee brandgangen voor het aanbrengen van zilvergeel is het wapen gereed en in het lood gezet. Na het aanbrengen van de windroeden kan het glas-in-lood paneel worden geplaatst.

Entree kasteel Coevorden in Coevorden.

Terug naar overzicht