Villa Reewijck in Bilthoven

Terug naar overzicht

De prachtige villa Reewijck is onlangs geheel gerestaureerd. Bij de restauratie zijn ook de talloze glas-in-lood panelen herstelt. Meer dan dertig panelen zijn onder handen genomen.

Na inspectie van de ramen is in goed overleg besloten om het oude loodwerk zoveel als mogelijk in stand te herstellen / in stand te houden.

Sterke vervorming / buiking van loodnet.

Het omzichtig weghakken van de oude stopverf.

Veel verbindingen zijn op de overgang tussen lood en tin gebroken. Herstel is vaak wel een optie maar dat kan niet in alle gevallen.

Herstellen van het beschadigde loodnet.

Detail van loodnet. Let op de bijzondere versterking van de loodprofielen.

Na het verwijderen van de oude kit uit de lood-sponningen worden de panelen opnieuw gekit.

Klaar om geplaatst te worden.

Terug naar overzicht


Alle portfolio-categorieën: