Levend water

Terug naar overzicht

Glas-in-lood voor kerkgebouw in Leusden

Groot glas-in-lood paneel bestaande uit twee delen en samengevoegd in een metalen lijst, Geplaatst aan de binnenzijde van dubbelglas.

Toelichting bij het maken van het ontwerp. Een visioen in de Bijbel (Ezechiel 47) is het belangrijkste uitgangspunt bij het maken van dit ontwerp. Daar wordt in het kort het volgende omschreven; Onder de drempel van de nieuwe tempel stroomt een heel klein stroompje water, dat alsmaar groter wordt. Maar het stroompje wordt een rivier van levendmakend water! Overal waar de rivier stroomt komt er groei / bloei / vrucht. Zelfs de Dode Zee wordt weer zuiver / gezond / levend. “en langs de oevers zullen vissers staan”. Met uitzondering van de moerassen waar “de dood” blijft.
Een andere invalshoek is de trek van zalmen naar de oorsprong van de rivier. Een feestelijk gezicht om te zien hoe deze vissen (weergave van Ichtus / Christus-volgelingen) vanuit de zee naar de rivier zwemmen en daar zelfs tegen watervallen op kunnen zwemmen. Zij zijn doelgericht bezig, en spannen zich in om het doel te bereiken. “steeds krachtiger gaan zij voort …. / de wedloop van Paulus etc.”. De vissen zwemmen naar boven, naar de troon van God. De vissen vormen een feestelijke stroom en monden uit in een “fontein”. Dát zij “boven” kunnen komen is alleen mogelijk omdat er water vanaf het centrum van het kruis naar beneden stroomt.  Net zoals zalmen niet naar boven kunnen komen als er geen stromende rivier is. Zij zijn dan wel enorm druk bezig maar blijven op het droge ”spartelen” en bereiken hun doel niet. Er zit spanning in dit beeld. Het is mogelijk om te veel nadruk te geven aan het “moeten inspannen”. Ik heb echter juist willen benadrukken dat alle menselijke inspanning alleen zinvol is als het in Jezus geheiligd is. Goos Vreugdenhil

Terug naar overzicht