Levend Water

Glas-in-lood panelen voor het liturgisch centrum van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Leusden bij Amersfoort. Het raam bestaat uit twee panelen welke samen één geheel vormen. Afmetingen: ca. 180 x 250 cm. Toegepaste materialen; Artique-glas, Uroboros-glas, en "halve knikkers" of ook wel "bulleyes" genoemd. Het paneel is aan de buitenzijde beschermd door middel van isolatieglas. Om condensvorming te voorkomen wordt het paneel geventileerd door middel van binnenlucht.

Enkele foto's over het tot stand komen van dit kunstwerk.

Stap 1 Bedenken en schetsen van het idee

Verder uitgewerkte schets

Presentatie van het ontwerp op locatie. Formaat is 1:1.

Detail van snijtekening

Dagenlang glas snijden...

Het glas wordt in de loodprofielen gezet. Diverse loodprofielen zijn intern versterkt met een stalen kern.

Het kitten van het paneel aan beide zijden. De kit geeft het paneel extra stijfheid.

Het plaatsen van de panelen.

Gereed.


Toelichting bij het ontwerp ''Levend Water''

Er was mij gevraagd om een ontwerp te maken voor het liturgisch centrum van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Leusden. Het onderwerp van het glas-in-lood raam is “levend water” . Dit naar aanleiding van een profetie in het Bijbelboek Ezechiël 47. Daarin staat beschreven dat een stroom van levend water uit de nieuwe tempel van Jeruzalem stroomt. In het begin is het een heel klein stroompje , maar later wordt dat een machtig brede rivier. Overal waar het water van deze rivier komt wordt alles weer goed. De natuur herstelt zich! Als het water de Dode Zee (toppunt van zinloosheid) bereikt, zullen daar weer vissen zwemmen! Dit beeld, van water dat uit een tempelpoort, over de trappen naar beneden stroomt heb ik weergegeven als een waterval. Vissen zwemmen tegen de waterval op om hun doel te bereiken, zoals bijvoorbeeld zalmen doen. Dát zij hun doel kunnen bereiken kan alleen omdat er `levend water` naar beneden stroomt. Zonder dat water blijven de vissen spartelen op het droge. De bloedrode baan die dwars door het kruisteken loopt geeft het lijden en sterven van Jezus Christus weer.
Als u meer informatie wilt ontvangen over de betekenis van het ontwerp, of als u er ook aan denkt om een glas-in-lood kunstwerk te laten maken, bel gerust of stuur een mailtje.

Goos Vreugdenhil

Alle portfolio-categorieën:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial